Gesellschaft Helvetia - Hungaria

                      maltai

  

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat beszámolója a Beregszászon végzett humanitárius segitségnyújtási tevékenységéről

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Kárpátalján testvérszervezetével, a Beregszászi Járási Máltai Szeretetszolgálattal együttműködve végzi segitő munkáját. Ez Ukrajna egyetlen olyan városa, ahol még döntő többségben vannak a magyar nemzetiségűek. A településen több magyar nyelven oktató iskola található, a cégek, vállalkozások is többnyire magyar kézben vannak. A lakosság kisebb részét alkotják az ukránok, a háború elől ide menekült donyecki lakosok, többségében oroszok.

Beregszász külső részén található Ukrajna legnagyobb roma telepe, ahol sajnos középkori viszonyok között élnek az emberek. A férfiak jelentős része innen jár Oroszországba dolgozni, elsősorban bányákban és egyéb képzettséget nem igenylő munkahelyeken dolgoznak többnyire egy-két hónapot, majd egy hónapra visszatérnek családjukhoz. Az asszonyokésagyermekek vannakotthon.Utóbbiak többségearomatelepközelébentalálható 7. számu Általános Iskola tanulója.

A Helvetia-Hungaria Társaságtol kapott 1.000 EUR támogatást két projektben használtuk fel :

  1. Humanitarius segélyakció a romatelepen élő lakosságnak: testvérszervezetünk bevonásával rendszeresen humanitárius segélyt biztositunk a roma családok számára, amelyet a helyi vajdával közösen szervezünk, aki valamennyire átlátja a helyzetet és biztosítja a munkához szükséges nyugodt körülményeket. A humanitárius segitség alkalomszerűen szétosztott élelmiszerből áll. A segélyosztás részben családi csomagok átadásából, részben zöldség- és gyümölcsosztásból áll. Nagy sikert aratott a burgonya akció. Nagyobb zsákokban kapták meg a családok a burgonyát, amelyet azutan két­ három szomszédos család egymás között osztott fel a létszám arányában.
  1. Fontosnak tartjuk, hogy a gyermekek járjanak iskolába és a lehetőségekhez képest biztositva legyen számukra az egészséges élet néhány fontos feltétele, igy a sportolási lehetőség. A 7. számu Általános Iskola tornatermét egy másik pályázat segitségével alakitottuk ki az épület egy használaton kivüli helyiségének átalakitásával. igy lehetővé vált, hogy a gyerekek télen is sportolhassanak, mert eddig csak az udvaron tudtak labdázni. A sportoláshoz különböző eszközökre is szükség volt, igy most sportfelszerelest, labdát, mezeket vásároltunk számukra. A sportfoglalkozásokat az iskola testnevelőtanárai irányítják, akik a szabadidős tevékenységek szervezében is résztvesznek.

Támogatásukat ez úton köszönjük!

Budapest, 2017. május 12.

Adanyi László munkacsoport vezetö

szhelyzet-kezelés, nemzetközi fejlesztés Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület

1125 Budapest

Szarvas Gábor út 58-60.

Postacím: H-1255 Budapest,

postafiók 20

Telefon: +36(1)3914700

Telefax: +36(1)3914728

Mobil: +36(30)7569524

www.maltai.hu

http://nefe.maltai.hu

Werbung

DownloadDownload 1Download 2