Gesellschaft Helvetia - Hungaria

Nefelejcs

A Nefelejcs Polgári Társulás az Egészégileg Sérült Gyermekek Családjainak Segítésére

903 01 Szenc – Senec, Zonctoronyi út 8A.

Nefelejcs Ház – szociális szolgáltatást nyújtó intézmény egészségileg károsult gyermekek és fiatalok részére.

Szenc járási székhelyű város kb. 25 km - re fekszik Pozsonytól. A Nefelejcs Ház szociális szolgáltatást nyújtó intézmény Zonctorony község óvodájának épületében működött 1995–től 2012 nyaráig, amikor is intézményünk új épületbe költözött Szenc egyik csendes lakóparkjába. Szépen berendezett, akadálymentes helyiségekben, sérült gyermekek és fiatalok veszik igénybe mindennapi szolgáltatásainkat. Akad köztük szellemileg, testileg sérült, világtalan és halmozottan sérült gyerek és fiatal 1-33 éves korig.

A szlovák belügyminisztériumnál a 83/90 Zb. törvény szerint VVS/1-900/90-10732 szám alatt vagyunk bejegyezve.

Jelenleg 46 egészségileg sérült gyermek tagunk van. Szociális szolgáltatásainkat a szerződés alapján összesen 43 személy használja ki úgy, hogy naponta 18 egészségileg károsult gyermeket és fiatalt tudunk fogadni.

Tevékenységünk: a Pozsonyi Megyei Hivatal és a Szlovákia Munka, Szociálügyi és Család Minisztériuma engedélye alapján szociális tanácsadást és megelőzést végzünk.

Szociális szolgáltatásaink magukba foglalják a nevelést, taníttatást, logopédiát, zene és mozgásterápiát, kulturális tevékenységet, gyógytornát, munkaterápiát, pszichológus tanácsait, szociális tanácsadást és üdüléses gyógykezelést. Minden idetartozó engedéllyel rendelkezünk. Egyetlen ilyen jellegű intézmény vagyunk a Szenci járásban.

Pályázatok által biztosítjuk tagjaink részére a speciális pedagógiai nevelést, mint a Szenci speciális iskola kihelyezett osztálya. Ez az osztály segíti az olyan gyermekek nevelését, akik a sérülésük miatt, nem tudnak iskolát látogatni.

A logopédia speciális pedagógus- logopédus segítségével realizálódik.

A zeneterápia és mozgásterápia is a pályázatoknak köszönhetően működik. Zenetanár vezetésével a gyerekek dalokat tanulnak, egyszerű Orff hangszerekkel próbálják követni a ritmust, és a közös találkozásokon előadják mindazt, amit a zeneórákon magtanultak.

Az arteterápia, vagyis munkaterápia olyan foglalkozás a tagok számára, ahol a kézügyességüket gyakorolják, különböző tárgyakat készítenek, festenek, rajzolnak, különböző alapanyagokkal dolgoznak. A közösségi munka segíti fejleszteni a motorikát, kommunikációkészséget és önellátást.

A rehabilitációt szakorvos és szakképzett nővér felügyelete alatt különböző segédeszközök segítségével végezzük. A szakemberek speciális rehabilitációs módszerekkel igyekeznek javítani a tagjaink fizikai egészségét. Az intézményünk felszereltsége magába foglalja a rehabilitációs és relaxációs eszközöket, amelyeket mindegyik tag használhat a nap folyamán. A felszereléshez tartozik a masszázsasztal, Bioptron lámpa, BTL magnetoterápiás készülék, oxigenoterápia, REBOX készülék, tőzegpakolás, COMBUFIT készülék, Amsterdam erősítő szék, Lavatherm, trampolin, álló kerékpár, háromkerekű bicikli, mászólétra, száraz medence, futószalag.

Ha a pénzügyi helyzetünk megengedi, tagjaink részt vesznek egyhetes rehabilitációs kiránduláson, amelyet a Nefelejcstársulás szervez.

A felsorolt tevékenységgel önállóságra, a társadalomba való beilleszkedésre és a való életben érvényesülésre vezet. Szórakoztató, ismertető, kulturális kirándulásokon vettünk részt Bécsben, Budapesten, Prágában, Pozsonyban és Szlovákia sok táján vettünk részt. (Arborétum Tesárske Mlyňany, Szentantali kastély, Topoľčianky).

Havonta ülésezik a 8 tagú elnökség, ahol a társulás tevékenysége kerül napirendre.

A Szenci járásban első és egyedülálló intézmény vagyunk, akik segíteni tudnak olyan családoknak, akik igénylik az általunk nyújtott szolgáltatásokat. A Nefelejcs a tagjainak óvodájává és iskolájává vált a tevékenységünk évei alatt.

Grantok, pályázatok, állami dotációk, továbbá civil cégek, társulatok, vállalatok megszólítása alapján finanszírozzuk a társulás tevékenységét. Munkánkkal az egészségileg sérült gyermekek családjainak kirekesztettségét próbáljuk enyhíteni, a célunk a sérültek életterének növelése.  Szeretnénk hozzájárulni a társadalom hozzáállása megváltoztatásához és a közvetlen, nyílt kapcsolatához a sérült gyermekekkel és fiatalokkal.

Werbung

DownloadDownload 1Download 2